Electricitat, fontaneria i climatització a El Prat de Llobregat


Lampistes en El Prat de Llobregat

Lampisteria, fontaneria i instal·lacions de tota mena a El Prat de Llobregat, per a particulars i empreses. Realitzem la instal·lació, el manteniment i les reparacions que siguin necessàries a instal·lacions d’aigua, instal·lacions de gas i instal·lacions elèctriques.

Disposem del Certificat d’Instal·ladors Autoritzats pel Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya (FERCA), per la qual cosa proporcionem Certificació a totes les instal·lacions que realitzem. Pel mateix motiu, som competents per a realitzar butlletins (certificació) de les instal·lacions ja existents.

La nostra àmplia experiència, de més de quatre dècades, en el manteniment d’instal·lacions, a tots els àmbits, ens permet oferir un servei de màxima qualitat als nostres clients.


Electricitat

Electricistes a El Prat de Llobregat Instalación eléctrica (particulares)

 • Cablatge:
  • Instal·lació dels cables elèctrics a través de tub encastat a la paret (regleta), per canaleta (exterior), per fals sostre o per safata. 
 • Quadres elèctrics:
  • Muntatge de quadres elèctrics o augment de línies per a protecció d’aparells, màquines i cablatge.
  • Instal·lació de proteccions per a pujades de tensió (sia per contactes directes o indirectes).
  • Ampliació de quadres elèctrics amb addició de noves proteccions, per a ampliacions d’instal·lacions elèctriques ja existents.
 • Enllumenat:
  • Instal·lació, canvi i/o reparació de làmpades, fluorescents, ulls de bou, downlights i tot tipus d’enllumenat. 
 • Mecanismes:  Electricistas en El Prat de Llobregat
  • Instal·lació i/o canvi d’interruptors, commutadors, endolls, reguladors i mecanismes elèctrics en general.
 • Manteniment:
  • Revisió de components en xarxes elèctriques (llums d’emergència, diferencials automàtics, connexions de cablatge a terra, quadre elèctric, falsos contactes, etc.)
 • Escomeses:
  • Instal·lació o adequació de fusibles, cable i protecció contra cops (tub blindat).
  • Butlletí blau (menys d’un any sense subministrament elèctric).
  • Butlletí blanc (instal·lació nova).

 


Fontaneria

Fontaners a El Prat de Llobregat

 • Reparació de canonades:
  • Reparació de canonades de coure, ferro o plom.
   Fontanería en El Prat de Llobregat
 • Bateries de comptadors:

  • Substitució de bateries de ferro per bateries d’acer inoxidable o bateries de polipropilè.
  • Substitució del flexo.
 • Canvi d’aixeteria:
  • Substitució d’aixetes convencionals, aixetes monocomandament i aixeteria tèrmica.
 • Lavabos i inodors:
  • Canvi de desguassos per fuites d’aigua, embossaments, trencaments o altres causes.
  • Reparació i/o substitució de flotadors, descàrregues (tancs alts i baixos) i tapes.
  • Substitució de lavabos i inodors.
 • Canvi de claus:
  Fontanería en El Prat de Llobregat

  • Canvi de claus del muntant, o canvi de claus del lavabo a les parets.
 • Banyera i dutxa:
  • Reparació de fuites pel desguàs i d’insuficiencies de desguàs.
  • Substitució de la banyera o dutxa.
 • Bidet:
  • Substitució del sifó de desguàs o de tot el bidet.
 • Obra nova o ampliació de cambres de bany i cuines. 

 


Gas

Instal·lacions de gas a El Prat de Llobregat
Instalación del agua (particulares)

 • Gas natural o GIP (butà, propà).
 • Calefacció i purgat d’instal·lacions.
 • Instal·lació i canvi de taulells.

 


Aire condicionat 

 • Instal·lació
  • Instal·lació d’equips d’aire condicionat de tot tipus: sostre, conductes, splits paret, torres de refrigeració, etc.Aire acondicionado
 • Manteniment
  • Comprovació de nivells i càrrega de gas, neteja de filtres, neteja de desguassos, revisió d’equips de ventilació, etc.
 • Reparació
  • Localització d’avaries, reparació de fuites, línies de desguàs, connexions elèctriques, plaques electròniques, compressors, fusibles, etc.

 


Calefacció

Calefacción

 • Servei integral de calefacció
  • Radiadors i peces, instal·lació, manteniment, termòstat intel·ligent, caldera de condensació, revisió quinquennal obligatòria, etc.

 


Xarxes informàtiques

Instal·lacions de cablatge de xarxa a El Prat de Llobregat
Redes informáticas en El Prat de Llobregat

 • Creació de noves xarxes informàtiques.
 • Reparació de xarxes informàtiques ja existents.
 • Manteniment de xarxes informàtiques.
 • Cablatge per canal.
 • Cablatge per fals sostre.

 


Anar a la pàgina d’Inici Sol·licitar informació o pressupost